مبین پرداز پیشگامان اصفهان

ارتباط با مبین پرداز پیشگامان : 02191097170 – 09138900665

نرم افزار کانون ارزیابی

انتخاب بهترین ها در سازمان

به صورت حرفه ای با نرم افزار فوق العاده مبین پرداز کارکر، کارمند ، کارشناس ، تکنسین و .. را انتخاب کنید

چک لیست در نرم افزار

نوع درخواست*
نرم افزار

تعرفه نرم افزار

 

نرم افزار بزودی در سامانه قرار میگیرد

اطاعات بیشتر فرم را تکمیل نمایید

به بالا بروید