مبین پرداز پیشگامان اصفهان

ارتباط با مبین پرداز پیشگامان : 02191097170 – 09138900665

درخواست کاتالوگ دیجیتال

کاتالوگ دیجیتال چیست؟

تکنولوژی بسیار زیبا

نوع درخواست*
نوع خدمت

تعرفه های کاتالوگ دیجیتال

باتوجه به شرایط و نوع فعالیت قیمت جهت طراحی سایت پس از تکمیل فرم امکان پذیر است.

پکیچ ۶ صفحه ای

میلیون تومان ۳ ۵۰۰
 • طراحی تم کاتالوگ (در صورت عدم نیاز به طراحی، از تخفیف برخوردار می‌شوید)
 • بارگذاری و هوشمندسازی کاتالوگ
 • تیراژ بی‌نهایت کاتالوگ
 • امکان تغییر و به‌روزرسانی کاتالوگ
 • نسخه‌ی وب اپلیکیشن و QR Code
 • یک سال پشتیبانی و ۵ مرتبه اصلاح رایگان

پکیچ ۱۲ صفحه ای

میلیون تومان ۵ ۵۰۰
 • طراحی تم کاتالوگ (در صورت عدم نیاز به طراحی، از تخفیف برخوردار می‌شوید)
 • بارگذاری و هوشمندسازی کاتالوگ
 • تیراژ بی‌نهایت کاتالوگ
 • امکان تغییر و به‌روزرسانی کاتالوگ
 • نسخه‌ی وب اپلیکیشن و QR Code
 • یک سال پشتیبانی و ۵ مرتبه اصلاح رایگان

پکیچ ۳۰ صفحه ای

میلیون تومان ۸ ۹۰۰
 • طراحی تم کاتالوگ (در صورت عدم نیاز به طراحی، از تخفیف برخوردار می‌شوید)
 • بارگذاری و هوشمندسازی کاتالوگ
 • تیراژ بی‌نهایت کاتالوگ
 • امکان تغییر و به‌روزرسانی کاتالوگ
 • نسخه‌ی وب اپلیکیشن و QR Code
 • یک سال پشتیبانی و ۵ مرتبه اصلاح رایگان

پکیچ ۶۰ صفحه ای

میلیون تومان ۱۳ ۹۰۰
 • طراحی تم کاتالوگ (در صورت عدم نیاز به طراحی، از تخفیف برخوردار می‌شوید)
 • بارگذاری و هوشمندسازی کاتالوگ
 • تیراژ بی‌نهایت کاتالوگ
 • امکان تغییر و به‌روزرسانی کاتالوگ
 • نسخه‌ی وب اپلیکیشن و QR Code
 • یک سال پشتیبانی و ۵ مرتبه اصلاح رایگان

پکیچ ۱۲۰ صفحه ای

میلیون تومان ۱۹ ۹۰۰
 • طراحی تم کاتالوگ (در صورت عدم نیاز به طراحی، از تخفیف برخوردار می‌شوید)
 • بارگذاری و هوشمندسازی کاتالوگ
 • تیراژ بی‌نهایت کاتالوگ
 • امکان تغییر و به‌روزرسانی کاتالوگ
 • نسخه‌ی وب اپلیکیشن و QR Code
 • یک سال پشتیبانی و ۵ مرتبه اصلاح رایگان

پکیچ بالای ۱۲۰ صفحه

تماس
 • طراحی تم کاتالوگ (در صورت عدم نیاز به طراحی، از تخفیف برخوردار می‌شوید)
 • بارگذاری و هوشمندسازی کاتالوگ
 • تیراژ بی‌نهایت کاتالوگ
 • امکان تغییر و به‌روزرسانی کاتالوگ
 • نسخه‌ی وب اپلیکیشن و QR Code
 • یک سال پشتیبانی و ۵ مرتبه اصلاح رایگان
به بالا بروید