مبین پرداز پیشگامان اصفهان

ارتباط با مبین پرداز پیشگامان : 02191097170 – 09138900665

سئو و بهینه سازی وبسایت

سئو وبسایت

بهینه سازی وبسایت و محتوا نویسی

نوع درخواست*
نرم افزار

تعرفه های سئو و بهینه سازی وبسایت

پکیج پایه

میلیون تومان ۶ ۲۰۰
 • مقاله نویسی
 • تا ۵ کلمه کلیدی
 • رتبه گیری در صفحات اول تا پنجم گوگل
 • سایر امکانات دیگر

پکیج اقتصادی

میلیون تومان ۷ ۳۰۰
 • بررسی و رفع خطا وبسایت
 • تحلیل وبسایت
 • مقاله نویسی یکتا
 • تا ۸ کلمه کلیدی
 • رتبه گیری در اول صفحات سوم گوگل
 • سایر امکانات دیگر

پکیج حرفه ای

میلیون تومان ۸ ۴۰۰
 • ثبت نام در گوگل آنالیز
 • بررسی و رفع خطا
 • کنترل و آمار گیری
 • تحلیل وبسایت
 • مقاله نویسی یکتا
 • تا ۱۵ کلمه کلیدی
 • رتبه گیری در اول صفحات دوم گوگل
 • سایر امکانات دیگر
به بالا بروید