مبین پرداز پیشگامان اصفهان

ارتباط با مبین پرداز پیشگامان : 02191097170 – 09138900665

سیستم ویپ ( تلفن گویا )

تلفن داخلی رایگان

به راحتی با واحدهای خود و حتی شرکت های زیر مجموعه خود که در یک شبکه هستید به صورت تلفن داخلی رایگان تماس برقرار کنید

مشتری مداری

با سیستم ویپ مکالمات خود را ضبط و رهگیری کنید

نوع درخواست*

تعرفه های ویپ

خدمات voip

ردیف

پکیج

قیمت  (تومان)

امکانات

۱

پایه

۴،۰۰۰،۰۰۰

·         ۱۰ عدد داخلی

·         ۵ خط شهری

·         صف تماس

·         رکورد تماس

·         گزارش تماس

۲

اقتصادی

۶،۰۰۰،۰۰۰

·         ۲۰ عدد داخلی

·         ۵ خط شهری

·         صوت گویا ورودی

·         صف تماس

·         رکورد تماس

·         گزارش تماس

۳

حرفه ای

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

·         راه اندازی خطوط sip و e1

·         ۱۰۰ عدد داخلی

·         ۵ خط شهری

·         صندوق صوتی

·         صوت گویا ورودی

·         چندین صف تماس

·         رکورد تماس

·         گزارش تماس

·         داخلی برون سازمانی

به بالا بروید