جهت ارسال کارت ویزیت نمونه از لیست کارت ویزیت فرد مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه ارسال کارت ویزیت را کلیک کنید.

سیستم به صورت خودکار متنی که از قبل آماده شده را برای فرد دریافت کننده پیامک میکند. لازم بذکر است این سیستم حتی به بلک لیست ( شماره های که تبلیغات ارسال نمیشود) ارسال دارد.